Voetballen bij DIO '30 ? Meld je nu aan: Aanmelden bij DIO '30 Druten
Jaarvergadering 2018 Supportersclub DIO30 Datum: 19-02-2018 | Tijd: 20:00u

Agenda jaarvergadering:

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Notulen jaarvergadering 06-02-2017.

 3. Financieel verslag door de penningmeester.

 4. Verslag kascommissie.

  Pauze

 5. Bestuursverkiezing.

  Aftredend en herkiesbaar Rini van Son en Cor Koppers.

  Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering bij Cor Koppers Tel. 06-40143790 of per e-mail cwakoppers@hotmail.com.

 6. Activiteiten 2018.

 7. Rondvraag.

 8. Sluiting