Algemene Jaarvergadering 2017
15-11-2017

                    

Het bestuur DIO’30 nodigt al haar leden, vanaf zestien jaar, uit tot het bijwonen van haar algemene ledenvergadering:
 
Woensdag 13 december 2017 aanvang 20.00 uur
 
Clubhuis van DIO’30 op sportpark de Gelenberg Druten

Hieronder treffen jullie de Notulen ALV 2016  en de Agenda ALV 2017 aan.

2016 ALV DIO30

Agenda ALV DIO'30 2017

Tijdens de ALV van 2017 zal in verband met het terugtreden van Twan Kohlen een nieuwe voorzitter worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. 
Hans Berendsen stelt zich, vanuit bestuur,  kandidaat voor deze functie.

Zij die zich kandidaat willen stellen voor de functie Voorzitter DIO'30 kunnen zich tot  1 december 2017 melden bij:  secretaris@dio30.nl

Het bestuur DIO'30