Nieuwe voorzitter DIO'30
17-12-2017

Tijdens de Algemene Jaarvergadering van DIO’30 op 13 december jl. is Hans Berendsen tot voorzitter van de vv DIO’30 gekozen.
 

Hans volgt Twan Kohlen op. Na 10 jaar als voorzitter actief te zijn geweest bij DIO’30, gaf Twan de voorzittershamer over aan Hans. Hans bedankte hem voor al inzet voor DIO’30 en overhandigde Twan een mooie bos bloemen. Twan heeft veel voor DIO’30 gedaan en stond o.a. aan de “wieg” van het Ukkenvoetbal van DIO’30. Het Ukkenvoetbal is op dit moment vaste waarde binnen de voetbalvereniging. Twan bedankt de aanwezige leden voor de mooie tijd die hij bij DIO’30 heeft gehad.Hans is een oude bekende binnen DIO’30 en heeft veel zin in zijn nieuwe rol binnen de club.


Verder is tijdens de ALV Willem Bouwman toegevoegd aan het bestuur. Willem gaat de taak Promotion en Mediazaken ( o.a. commercie) invullen. Het bestuur kent door deze wijziging en aanvulling enkele verschuivingen in taken binnen bestuur. Bas Kuypers wordt de nieuwe secretaris van DIO’30, Theo Verhoeven zal naast Financiële zaken ook de functie Vice-Voorzitter op zich nemen. Jos Jansen gaat de taak Voetbalzaken (Wedstrijdsecretariaat) overnemen. Hank Stekelenburg zal naast Senoirenvoetbal ook Facilitaire zaken gaan uitvoeren. Tot slot blijft Gert Jan Diebels aanspreekpunt voor Jeugdzaken.
 

Het jaar 2017 zit er bijna op. Voetbal gaat binnenkort voor korte periode op rust. Ik hoop dat het nieuw jaar veel sportieve successen, op wat voor een niveau dan ook, zal kennen.
 

Ik nodig alle leden van DIO’30 graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari 2018 aanvang 16.00 uur.
 

Rest mij jullie namens hele bestuur, hele fijne feestdagen en een heel gezond en sportief 2018 toe te wensen.


 

Hans Berendsen
 

Voorzitter DIO'30