Update nieuwe privacywetgeving
23-05-2018

                                                                              

.
25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU):
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans.
Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

‘Niets doen is geen optie’

Bij DIO’30 zijn we hier dan ook volop mee aan de slag. Maar is alles al optimaal geregeld? Nee, dat is in onze verenging nog niet het geval.
Er is een heel stappenplan te doorlopen en zal veel schriftelijk vastgelegd moeten worden. Daar zijn we nu mee bezig.

Een voor ons lastig onderdeel uit de nieuwe wetgeving is het publiceren van foto’s van leden. In principe moet iedereen die op een foto komt, daar toestemming voor geven.
Dit stuit op praktische bezwaren bij onze vereniging. Bijvoorbeeld hoe houd je dan bij wie er niet op de foto willen?

De AVG  is een inspanningswet. Dat wil zeggen dat je moet laten zien dat je op een goede manier met de privacy omgaat, dat je passende maatregelen treft. Dat dat niet altijd helemaal volgens de letteren van de wet kan, daar ontkom je bijna niet aan. Maar je moet in ieder geval je best hebben gedaan om het in goede banen te leiden.”

Het bestuur besluit dan ook, tot alles rond de AVG uitgewerkt is, om voorlopig even geen foto’s met herkenbare gezichten en wedstrijd- of team verslagen met namen van personen meer te publiceren op haar website en social media.


De persoonlijke informatie van onze leden en betrokkenen zal alleen worden gebruikt voor de volgende doelen: ledenadministratie, teamselectie en indeling, informatieverschaffing over wedstrijdprogramma en overige clubactiviteiten. Als u hier bezwaren tegen heeft verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken aan ledenadministratie@dio30.nl

Tevens maken wij u erop attent dat binnen sportlink de mogelijkheid aanwezig is om het door u gewenste niveau van privacybeveiliging in te stellen.

Het is niet anders!

Bestuur DIO'30