Accommodatiecommissie


Deze commissie verzorgt, onder verantwoordelijkheid van Stichting Voetbalsport DIO'30,  de accomodatie van onze club.
Zij zorgt ervoor dat alle leden op een zo optimaal mogelijke wijze haar of zijn voetbalsport kan uitoefenen.
Ellke dat zijn ze in de weer om de accomodatie op pijl te houden. Zeker nu we als vereniging geprivatiseerd zijn. Een belangrijke club mensen.
Een onderdeel van deze commissie is de bouwploeg. De bouwploeg levert haar inspanningen ten behoeve van bouwkundige aangelegenheden op de accomodatie.

Bij vragen graag richten aan:
Facilitairezaken@dio30.nl
 
bouwploeg.jpg