Promotie en Media zaken


De commerciele commissie verzorgt het sponsorbeleid van DIO'30. Zij onderhoudt de contacten met alle vele sponsoren van de club.

De commissie bestaat uit:

Willem Bouwman voorzitter
John Diebels
Peter Kuijpers
Derk Jan Melssen
Michel van Winssen
Gert Jan Diebels ( contact bestuur DIO'30)

Contact met deze commissie viaPromotie-en-mediazaken@dio30.nl


 
commericele.jpg