Kantine commissie


DIO'30 is een geprivatiseerde voetbalvereniging en moet dus op haar eigen benen staan. Inkomsten zijn dan van groot belang om de exploitatie van de club rond te krijgen. De kantine is daar een mooi voorbeeld van. Ewald Janssen trekt de kar. Hij gaat echter aan het eind van seizoen stokje overdragen.

Willy en Yvonne Derksen gaan samen met Stijn Lowiessen de DIO'30 kantine vanaf 1 juli 2016 beheren. Willy Derksen is verantwoordelijke voor de dagelijks gang van zaken in de kantine en Stijn Lowiessen is verantwoordelijk voor de financiele zaken en de bestellingen. Samen met de overige kantinemedwerkers zorgen zij ervoor dat elke bezoeker van de kantine op een snelle en fijne manier wordt geholpen.
De kantinecommissie DIO'30 zorgt ervoor dat de leden hun kopje koffie of biertje kunnen bestellen en genieten. Verder verzorgen zij nog allerlei zaken die de inwendige mens tevreden stellen. Ook dragen zij bij bij de vele activiteiten van DIO'30.  Het is een relatief jonge club leden, die zich hiervoor inspannen. We zien gelukkig een mooie groei in het aantal kantinemedewerkers.

DIO'30 is een club voor iedereen en daarom moet ook iedereen zich in de kantine thuis voelen.

Vanaf september 2015 is elk lid van DIO'30 boven de 11 jaar voorzien van een DIO'30 clubcard. Dat is HET betaalmiddel in de kantine. Zie voor meerdere info over de DIO'30 clubcard deze website.
Met de introductie van de DIO'30 clubcard gaat op termijn ( start seizoen 2016-2017) het muntjes systeem verdwijnen.
Barpersoneel DIO'30.JPG