Ledenadministratie DIO´30


 

Lid worden van DIO´30?

Alleen door gebruik van het aanmeldingsformulier :  Aanmeldingsformulier Dio30 1 aug 2018.pdf
en geheel ingevuld en ondertekend insturen aan:  ledenadministratie@dio30.nl   

Opzeggen lidmaatschap (buiten de overschrijvingen) alleen per mail aan:  ledenadministratie@dio30.nl Overschrijving KNVB nodig?  


Elke speler in het amateurvoetbal regelt de overschrijving digitaal, door zich te melden bij de ledenadministratie van de nieuwe vereniging.
De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Het is niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. Dit wordt beheert door de secretaris/ledenadministratie van DIO'30. ledenadministratie@dio30.nl 
De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, meldt zich aan bij vereniging waar hij/zij wil gaan voetballen.
Nieuwe spelers die bij DIO'30 willen komen voetballen melden zich, door een compleet ingevuld DIO'30 aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier Dio30 1 aug 2018.pdf te mailen aan: ledenadministratie@dio30.nl . Bij deze inschrijving wordt automatisch bepaald welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem (sportlink) de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
  • Wanneer er geen pasfoto voor je digitale spelerspas zichtbaar is ( verplicht vanaf O- 12), moet je die zelf uploaden. Zie App  KNVB wedstrijdzaken. ( digitale spelerspas) 

Blokkade?
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn! Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.
Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.
Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) is ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

(Nog) niet digitaal!
In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele “bewijsmiddelen”, met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract.Contributie 2017-2018


Per 1 juli 2017 gelden onderstaande contributiebedragen
                                       Donateur: € 18,00 per kwartaal
                                       DIO'30 Ukken: € 27,00 per kwartaal
                                       Leden < 12 jaar: € 42,00 per kwartaal (waarvan 0,75 t.b.v. kledingfonds)
                                       Leden < 16 jaar: € 46,50 per kwartaal (waarvan 1,25 t.b.v. kledingfonds)
                                       Leden < 18 jaar: € 52,50 per kwartaal (waarvan 1,50 t.b.v. kledingfonds)
                                       Leden > 18 jaar: € 56,25 per kwartaal
 
Inschrijfgeld Jeugd Ukken O-09, O-11  € 5,00  

Inschrijfgeld vanaf Jeugd O-13 zonder overschrijving van andere vereniging € 10,00 
Inschrijfgeld vanaf Jeugd O-13 met overschrijving van andere vereniging € 15,00 
 
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend
 


Contributie betaling DIO'30:

Rekeningnr. NL79RABO0112709915 t.n.v. sportvereniging Door Inspanning Ontspanning, te Druten

Wanneer spelers de 12-, 16- of 18-jarige leeftijd bereiken, wijzigt het contributiebedrag de eerstvolgende maand volgend op de verjaardag. Tussentijdse mutatie van spelend naar steunend lid is gedurende het seizoen onder voorwaarden direct mogelijk. Een van de voorwaarden is het moeten stoppen met actieve sport door een ernstige blessure.

Voor vragen over de contributie en de contributiebetaling kunt u contact opnemen met: Conny Klarenbeek  contributie@dio30.nl

Voor vragen met betrekking tot lidmaatschappen kunt u contact opnemen met Yvonne Berendsen: ledenadministratie@dio30.nl


 

OVERSCHRIJVEN EN OPZEGGEN
Spelende leden (Senioren,Jeugd O-19 t/m Jeugd O-11) die aan het einde van het voetbalseizoen bij een andere vereniging willen gaan voetballen, dienen hiervoor overschrijving aan te vragen ( zie procedure boven aan deze pagina).  
Spelers en overige leden die hun lidmaatschap tussentijds willen opzeggen en stoppen met actief voetballen, moeten contributie betalen tot en met de begindatum volgende kwartaal. 

Opzeggen lidmaatschap (buiten overschrijvingen) dient men schriftelijk te doen bij ledenadministratie DIO’30:  ledenadministratie@dio30.nl 


Hulp voor uw kind?
Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!

 Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
 Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 75 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
 Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
 
Een mogelijkheid voor ondersteuning bij het betalen van de contributie is contact op te nemen met Stichting Leergeld.
 
http://www.leergeld.nl/home
http://www.leergeld.nl/hulpaanvraag/6651


DIO'30 heeft ook een Supportersclub DIO'30, die door bestuur van harte wordt aanbevolen. Wordt lid van deze club en steun daarmee DIO'30.
Lees hier meer over op pagina:http://www.dio30druten.nl/vereniging/supportersclub-dio30