Algemene info supportersclub DIO´30

/
Het bestuur van de Supportersclub DIO'30:
Voorzitter:                   Cor Koppers
Secretaris:                  Frank den Biesen
Penningmeester:        Frans Schiltmans
Bestuurslid:                Vacature
Bestuurslid:                Rini van Son
 
Email: supportersclub@dio30.nl     
Inschrijfformulier: Inschrijfformulier Supportersclub DIO.pdf

Graven in het verleden en heden van de Supportersclub DIO '30 te Druten
In het grijze verleden bestond bij DIO'30 uit Druten al een Supportersclub, opgericht door Gerard van Gendt, Teun Albers Sr. , Geert de Poel en Toon v.d. Hurk. In 1986 werd een nieuw bestuur van de Supportersclub DIO'30 gevormd door; Voorzitter: Joop Schiltmans Penningmeester: Harry van de Geijn Secretaris: Piet Sengers Bestuurslid: Theo van Wegen Bestuurslid: Teun Albers Sr. Ook toen betaalden de leden een kleine contributie en door het houden van rommelmarkten, loterijen, bingo's werd de kas gespekt. Deze bovengenoemde bestuursleden hebben zich in het verleden enorm ingezet om als vertegenwoordigers van de Supportersclub, de voetbalclub DIO'30 te ondersteunen.

In 1994 stopte Joop Schiltmans, die zeer veel voor de Supportersclub gedaan heeft, als voorzitter. Zijn taak werd overgenomen door Teun Hol uit Beesd. Na een periode waarin de Supportersclub van DIO'30 een beetje in slaap sukkelde, het toenmalige bestuur bestond nog uit drie personen te weten Jan van der Sluys, Marc Sperber en Bert Nikkelen.
Op 23-06-1999 overleed Bert Nikkelen op zeer jonge leeftijd nog geen 50 jaar.

Er bleven toen nog maar twee bestuursleden over. Op initiatief van de toenmalige voorzitter van de voetbalvereniging DIO'30 Henk Diebels werd Tim van Sommeren benaderd om een nieuw bestuur van de Supportersclub DIO'30 te vormen.

Dit geschiedde in 2002. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Voorzitter: Tim van Sommeren Secretaris: Marja Janssen Penningmeester: Jan van der Sluys Bestuurslid: Ria Diebels Bestuurslid: Gerard van Woerkom. De Supportersclub telde toen nog maar 32 leden. Op 22 april 2004 werd door middel van een notariële akte en inschrijving in het handelsregister de Supportersvereniging DIO'30 opgericht. 

De vereniging heeft tot doel: Het in de meest ruime zin van het woord de belangen van de Supporters van de te Druten gevestigde voetbalvereniging DIO'30 te behartigen. 
Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door: Overleg te voeren met het bestuur van voetbalvereniging DIO'30. Organiseren van activiteiten ter promotie van de voetbalsport bij DIO'30. Het organiseren van activiteiten ter versterking van de onderlinge band van de leden van deze vereniging.

De Supportersclub haalt haar geldmiddelen die hiervoor nodig zijn uit: Contributie van de leden. Uitgave boek ,,Aes se mâr winne" met het 75-jarig bestaan van voetbalvereniging DIO'30. Het verzorgen van de Lotto. Via de Spaarkas wordt aan DIO'30 leden de kans gegeven om te sparen. Het houden van EK- of WK-voetbal toto. Andere mogelijkheden die ook mogelijk zijn; donaties, schenkingen, subsidies.


Wie kan lid worden?
Iedereen kan lid worden van de Supportersclub DIO'30, ook al is hij/zij geen lid van de voetbalvereniging
DIO'30 en betaalt daarvoor € 27,60 per jaar of € 2,30 per maand.  

Hierbij het inschrijfformulier:      Inschrijfformulier Supportersclub DIO.pdf


Ledenwerving: 
Ledenwerving was en is één van de belangrijkste doelen van het bestuur van de Supportersclub.
De opbouw van het aantal leden is als volgt:
 • Eind 2002 32 leden (In 2002 is er begonnen met het uitgeven aan de leden van een mini dress voor in de auto)
 • Eind 2003 72 leden (Juni 2003 werden de eerste 51 leden zichtbaar gemaakt op een ledenbord in het Clubhuis)
 • Eind 2004 96 leden
 • Eind 2005 121 leden
 • Eind 2006 139 leden
 • Eind 2007 187 leden (In 2007 werd er begonnen met het actief werven, we gingen "langs de deur")
 • Eind 2008 270 leden
 • Eind 2009 meer dan 304 leden. 
 • Eind 2017 bijna 300 leden

Op dit moment bestaat de Supportersclub DIO'30 uit meer dan 300 leden waarvan de namen allemaal op het bord in het clubhuis te lezen zijn. Voorwaar een geweldige prestatie.

Wat doet het bestuur van de Supportersclub DIO'30 zoal:
 • Het bijhouden van de Spaarkas
 • Het maken van routebeschrijvingen voor de uitwedstrijden van DIO'30 1 en DIO'30 2
 • Het bijhouden van standen- en programmaborden
 • Het wekelijks innen van de Lotto
 • Het aanwezig zijn bij kampioenschappen of andere activiteiten
 • Het organiseren van EK en WK toto; in 2019 weer van toepassing
 • Financiële bijdrage leveren ter ondersteuning activiteiten van de voetbalvereniging DIO'30.
 • Aanschaf goederen ten behoeve van DIO’30 zoals:
 • Vrieskombinatie in het clubhuis
 • Diverse goals groot en klein
 • Aanschaf van voetballen voor jeugd
 • Cursus defibrillator en aanschaf AED
 • Hr-ketel
 • Aanschaf sleutelhangers en sjaals
 • Plaatsen van poort en inrit bij kunstgrasveld
 • Aanschaf verduisteringsgordijnen
 • Bestrating rondom clubhuis
 • Aanschaf groot LCD TV voor in het clubhuis. 
 • Ondersteunen G team d.m.v. kleding
 • Het organiseren van de Pupil van de Week .
 • Wat doet de supportersclub eindelijk niet voor u

Wordt lid en steun onze mooie club!!

Wil je actief mee denken met de supportersclub ,geef je op en praat en beslis mee met de Supportersclub.Stuur een mail naar supportersclub@dio30.nl

Voor de laatste info check onze facebookpagina voor de laatste nieuwtjes !!
LogoSC.png