Voetballen bij DIO '30 ? Meld je nu aan: Aanmelden bij DIO '30 Druten

Technisch Hart DIO´30


Ieder zijn talent, samen het resultaat!

 

Structuur en taken en rollen Technisch HART DIO'30

Eén van de belangrijkste zaken binnen DIO’30 is de uitvoering van het technisch beleid en de daarbij behorende inrichting. Belangrijkste wijziging van de structuur van technisch voetbalbeleid bestaat eruit dat we het seniorenvoetbal en jeugdvoetbal onder twee aparte vertegenwoordigers in het bestuur hebben geplaatst. Hierdoor achten wij deze taken beter beheersbaar.
Het bestuur heeft samen met de leden van de “oude” Technische commissie overleg gevoerd. Besloten is om de inrichting en term van de huidige Technisch Commissie vaarwel te zeggen en voortaan te spreken over het ‘Technisch Hart’ van DIO’30.
We willen benadrukken dat deze keuze niet voortkomt uit onvrede over het functioneren van dit moment of het verleden. Juist niet. We hebben de laatste 10 jaar een geweldige technische ontwikkeling binnen het voetbal van DIO’30 meegemaakt en dat is in hoge mate een verdienste van de leden van die Technische commissie. De reden is echter dat DIO’30 zodanig is gegroeid en naar verwachting nog verder zal groeien dat deze keuze noodzakelijk was. Hieronder treffen jullie een verdeling van taken, rollen en bezetting aan het ‘Technisch Hart’ van DIO’30.


Keepers alle teams:                   vacant

Eerste en Tweede Elftal – A1:    
Richard Nass Seniorenvoetbal@dio30.nl

·         Scouting                 Richard Nass.
·         Trainers:                 Richard Nass, Marinus Janssen Steenberg, Hank Stekelenburg
·         Budget:                  Richard Nass – Hank Stekelenburg (bestuur)
·         Indeling teams:      Richard Nass en Trainers 1e - 2e - A1
 
Overige seniorenteams:   
Hank Stekelenburg     Seniorenvoetbal@dio30.nl

Jeugdopleidingscoordinator :  
Wilfred Schoonderbeek   Jeugdopleiding@dio30.nl

Jeugdjongensvoetbal:            
Gert-Jan Diebels       Jeugdvoetbal@dio30.nl

 
·         Indeling teams:               Gert Jan Diebels en Michel Dix
·         Trainers:                         WilfredSchoonderbeek   Jeugdopleiding@dio30.nl
·         Budget:                          Gert-Jan Diebels (bestuur)
·         Techn aanspreekpunt:   Wilfred Schoonderbeek   Jeugdopleiding@dio30.nl
 
Jeugdmeidenvoetbal:          
Devie Schonenberg en Martin van Harten               
dio30meiden@gmail.com 
of  Gert Jan Diebels                                                   
Jeugdvoetbal@dio30.nl

·         Trainers/indeling           DIO'30 meidenvoetbal  dio30meiden@gmail.com
·         Budget:                         Gert Jan Diebels (bestuur)
 
Linking Pin Jeugd/Senioren:  
Marinus Janssen Steenberg
.
 
Met deze wijziging hopen wij dat de uitvoering het technisch beleid van DIO’30 voor jaren is geborgd.
Verder denken wij dat voor ieder lid van DIO’30 helder is wie er aanspreekbaar is voor welke voetbalafdeling binnen onze vereniging.

Dus mocht er iemand vragen of opmerkingen hebben of je wilt meer weten over de Technisch Hart dan weten jullie ons te vinden, wij zij per mail bereikbaar: Jeugdvoetbal@dio30.nl Seniorenvoetbal@dio30.nlJeugdopleiding@dio30.nl
 
Wanneer er wedstrijden gewijzigd moeten worden kan dat aangevraagd worden middels Sportlink. 
Wilt u toch een vraag stellen over wedstrijdwijzigingen etc stelt u die dan aan: Voetbalzaken@dio30.nl


Bestuur DIO'30
 

CENTRAAL EMAIL ADRES VOOR AANVRAAG VAN OEFENWEDSTRIJDEN DIO'30:

oefenwedstrijdenjeugd@dio30.nl

 
Oude werkwijze zoals deze voor 31 december 2016 ingeregeld was
Nieuws vanuit de Technische Commissie van DIO’30
Wie, en vooral wat is de Technische Commissie DIO'30?
De TC houdt zich bezig met alle elftallen binnen onze vereniging, ondersteund door de jeugd coördinatoren.  Het is voor ons immers ook een hobby. We zijn zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar zijn voor de vereniging en ons inziens kan dat niet als de commissie slechts bestaat uit een paar personen.
Voor degenen die niet bekend zijn met de TC: wij zijn verantwoordelijk voor de activiteiten op voetbaltechnisch gebied. Wij werken intensief samen werken met de jeugdcommissie van DIO’30 welke zitting heeft in het hoofdbestuur. De technische commissie opereert zowel in de senioren (1e, 2e en 3e)- als in de jeugdafdeling.
Het doel van de Technische Commissie is simpel: alle leden zo goed mogelijk leren voetballen, waarbij ‘plezier’ hoog in ons vaandel staat.  We vinden het belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken, maar willen benadrukken dat het spelplezier voorop staat en ieder op zijn “eigen” niveau speelt. Dat geldt ook voor onze trainers. We zijn erg blij met deze (voornamelijk) vrijwilligers, maar ook voor hen is het een hobby. Dus zij moeten ook de mogelijkheid krijgen om hun eigen visie uit te kunnen werken. Dus: wel beleid, maar geen regime.
Om onze jeugdspelertjes beter te leren voetballen, gaan we iets meer de focus leggen op techniek. Met welk gedeelte van je voet trap je tegen een bal, waar raak je de bal en wat is je lichaamshouding. Dat willen we uitleggen, voordoen en daarna de jonkies laten oefenen. We willen daarbij een diversiteit aan oefenstoffen inzetten. Voor deze oefenstoffen werken wij dan ook met een trainershoek. (Trainershoek DIO'30) Deze oefenstof leert spelertjes in balcontrole en techniek, in onze ogen de basis van het voetbalspel.
Een aantal keer per jaar zullen we een clinic organiseren waar we met onze jeugdspelertjes aan de slag gaan.
De tweede focus zal komen te liggen op de overgang naar een nieuwe leeftijdscategorie. We gaan onze jeugdtrainers stimuleren en uitdagen om richting einde van het seizoen spelertjes uit een lager team te laten snuffelen aan het niveau van het nieuwe voetbaljaar en dus een grotere fysieke tegenstand. Hier willen we mee bereiken dat de overgang naar het nieuwe seizoen gemakkelijker verloopt. Vooral bij de overstap van E naar D is de impact groot (volledig speelveld en buitenspel). Onze teams krijgen volop de gelegenheid om o.a. oefenwedstrijden in te plannen of spelertjes mee te laten trainen. De overgang van de A-jeugd naar de senioren is wellicht wel de grootste stap. Daarom zijn we dit seizoen ook begonnen met een 3e selectie elftal, waarbij spelers vanuit het 2e elftal samen met spelers vanuit de A1 gewoon op zondagochtend in een sterke competitie spelen tegen voornamelijk 2e elftallen.
Verder vinden we het belangrijk dat onze supporters, leden en vrijwilligers zich kunnen identificeren met de spelers die op het veld staan.
Tot zover, in het kort, het verhaal over de TC. Uiteraard zullen we in gesprekken met onze jeugdtrainers en coördinatoren verder uiteenzetten wat onze wensen en ideeën zijn voor zowel de korte als langere termijn.
De Technische Commissie bestaat uit:
Marinus Janssen Steenberg:
Aanspreekpunt voor de jeugdselectietrainers en coördinatoren binnen onze jeugdafdeling.
Tevens ondersteunt Marinus waar nodig als blijkt dat dit nodig is. Langere termijn visie en beleid bewaken vanuit TC samen met Voorzitter Richard Nass.
Henk Evers:
Hoofdopleiding DIO’30, verantwoordelijk voor de interne scouting (samen met Marc Cobussen en Juul Janssen), Contactpersoon masterclass BVO N.E.C., Aanspreekpunt voor niet selectie teams en coördinatoren jeugd DIO’30.
Paul vd Heuvel:
Keepersbeleid, coördinatoren keeperstrainingen jeugd, keeperstrainer senioren,
Richard Nass:
Periodiek, structureel overleg met de hoofdtrainers selectie, teammanager 1e elftal, contactpersoon voor scouting intern en extern, Contactpersoon voor BVO verenigingen.
Eindverantwoordelijken technisch beleid hoofdbestuur:
Gert Jan Diebels (Jeugdvoetbal) en Hank Stekelenburg (Seniorenvoetbal) zijn binnen het bestuur DIO'30 eindverantoordelijken voor Technisch beleid. 
De jeugd coördinatoren zijn:
F-pupillen:                    Twan van Lith & Juul Janssen
E-pupillen:                    vacant
D-pupillen:                    vacant
C-pupillen:                    vacant
Met vragen en opmerkingen kun je in eerste instantie terecht bij de trainer/leider van je team, mocht het van belang zijn dat de trainer of leider hier geen raad mee weet kun je contact opnemen met betreffende coördinator.
De technische commissie is er alleen voor technische zaken zoals hierboven omschreven, technische commissie is er niet voor een bal die lek is, kledingzaken e.d.
Wij zijn er van overtuigd dat we met deze club mensen op een prettige manier onze vereniging op voetbalgebied naar een hoger plan kunnen tillen op termijn. Want we hanteren een langere termijnvisie. Geen paniekvoetbal, maar gestaag bouwen aan de toekomst. Door de diversiteit van voetbalopleiding, -ervaring en werkgebieden hebben we ogen en oren binnen alle geledingen van ons clubje.
We zullen zo veel mogelijk bereikbaar, benaderbaar en beschikbaar zijn voor alle leden van DIO’30. Maar vergeet vooral niet dat ook wij vrijwilligers zijn, een gezin hebben en nog steeds moeten werken!
 
Technische Commissie DIO’30